KUNDER

KUNDCASE & REFERENSER

Ekonomi & Digitalisering - kund Veosol Teknik AB

Digitalisering av leverantörs- och kundfakturor

Krecklinge konsult har hjälpt Veosol Teknik AB att helt lämna världen av pappershantering, kuvertering och frankering.


Inkommande fakturor från leverantörer kommer antingen direkt via mail eller genom scanning in i affärssystemet där attestering sker för vidare behandling. Utgående fakturor till kunder skickas helt digitalt via mjukvaruskrivare från tredjepart. 

Ekonomi & Digitalisering - kund Löfgrens Elinstallation Örebro AB

Orderhantering- och tidredovisningssystem

Krecklinge konsult har lett ett projekt där digitalt ett orderhanteringssystem fanns på plats men utökade krav från ekonomi- och lönekontoret föranledde analys av andra system på marknaden med tillhörande utvärdering. Valet föll på att stanna kvar i, men utöka användandet av befintligt system. Inom projektet genomfördes utbildning kring tidrapportering samt projekthantering i befintligt system som lagt grunden för att kunna ställa om till huvudregeln i bokslut och göra succesiv vinstavräkning.

KUNDER


- "Arbetet med digitalisering av utgående och inkommande fakturor löpte snabbt och smidigt."

- "Återkoppling och avrapportering sköttes mycket bra!"

Fredrik Zetterlund, VD Veosol Teknik AB

Digitalisering & Strukturering - kund Wani EL AB & Wani Energi AB

Implementering av digtalt system för inventarier

Krecklinge konsult ledde projektet  att implementera digitalt system för inventariehantering. Från informationsinsamling till implementering och utbildning för att arbeta digitalt över flera platformar med hantering av inventarier. På så sätt kan samtliga inventarier spåras och enkelt hittas om de inte finns på dess plats på lagret. Därmed sparas tid och pengar. Systemet kommer från tredjepart.

Strukturering & Affärsutveckling - kund Concetti AB

Stöd och bollplank vid uppstart

När en affärsidé ska omsättas till en rörelse, ett bolag, som i sin tur i ska generera pengar och göra vinst, då finns det många rörliga delar att ta i beaktning. Vi har haft nöjet att vara med från starten, att agera bollplank till entreprenören, ge rådgivning kring ekonomi, affärssystem och allt annat som det är att tänka på när man startar aktiebolag.

Krecklinge

Konsult AB

Trossbogatan 5220, 716 92 Fjuesta

+46703333958

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED

ETT URVAL AV KUNDER