TJÄNSTER

Mer än 10 års erfarenhet av Ekonomi, Digitalisering, Strukturering och Affärsutveckling.

Vår affärsidé är att hjölpa till med de områden i ert företag som är viktiga men tar mycket tid och energi i anspråk. På så sätt kan mer av er tid ägnas åt kärnverksamheten, den som faktiskt är viktigast!


Krecklinge Konsult åtar oss uppdrag i hela Örebro län.


Forsätt nedåt för att se exempel på våra tjänster.

TJÄNSTER

EXEMPEL PÅ VÅRA TJÄNSTER

Ekonomi och affärssystem

 

Behöver Ni hjälp med att byta hela eller delar av affärssystemet, utöka användningen av befintligt affärssystem eller komplettera med sidosystem. Vi hjälper er från början till slutet av processen genom rådgivning, behov- och kravanalys vidare till urval, upphandling och implementering.


Vi åtar oss traditionella uppdrag inom ekonomi så som; löpande bokföring, lönehantering, bokslut, upprättande av årsredovisning och deklaration. Med hjälp av Fortnox byrå kan Du dra nytta av våra licenser och på så vis slippa delar eller hela månadskostnaden. Kontakta oss för mer information.

Digitalisering och automatisering


Digitaliseringen sker och är överallt omkring oss i samhället och storskalig implementering av den är i sin linda. Ert företag består av många rörliga delar som ska samverka. Dessa delar eller affärsområden, avdelningar etc. går nästan alltid att till stor del att digitalisera.


Genom digitalisering och elektronisk dokumenthantering kan företag vinna mycket tid och energi som kan läggas på mer produktiva uppgifter än repetativa arbetsuppgifter. Låt oss hjälpa er analysera och hitta lösningar, alltid med informationssäkerhet i åtanke.

Strukturering och dokumenthantering

 

Behöver ert företag stöd med organisationsstruktur bland annat genom etblering av organisations-scheman, verksamhets- och befattningsbeskrivningar. Vi erbjuder även stöd med styrelsearbete - vikten av och skillnaden mellan - årsstämma, styrelsemöte och ledningsmöte. Eller stöd vid etablering av koncernstruktur vid expansion eller förvärv.


Arbete med strukturering vid digitalisering av dokumenthantering och rutiner. Arbetet utförs med informationssäkerhet i fokus och nya kraven enligt GDPR och mot en framtida möjlig ISO-certifiering.

Affärsutveckling och hållbarhet

 

Krecklinge konsult erbjuder kontaktnät och tillgång till affärsnätverk som är användbart både för den som står i begrepp att starta eller nyligen har startat men också för den erfarne företagsledaren. Vi agerar bollplank för egenföretagaren i frågor som kan röra uppstart, expansion eller andra förändringar.


Vi åtar oss även uppdrag som projektledare eller interims uppfyllnad av tillfällig eller kommande tjänst, exempelvis som projektledare eller ekonomiansvarig.Krecklinge

Konsult AB

Trossbogatan 5220, 716 92 Fjuesta

+46703333958

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED

ETT URVAL AV KUNDER